SCOPE 12 zonnepaneel inspectie


Met de Scope 12 inspectie brengt u de veiligheid van zonnestroominstallaties in kaart. Met het groeiende aantal zonnestroom- of PV-installaties is het belangrijk om de veiligheid hiervan te kunnen garanderen. Hiermee biedt u uw medewerkers een veilige werkomgeving. Bovendien stellen steeds meer verzekeraars de Scope 12 keuring verplicht. We voeren deze inspectie graag voor u uit.

Zonnestroominstallaties beoordelen
Scope 12 is een methode om de gehele zonnestroominstallatie te beoordelen. Dit betekent dat we tijdens deze inspectie zowel de zonnepanelen als de bijbehorende installaties onder de loep nemen. De Scope 12 geeft inzicht in de elektrische veiligheid en de brandveiligheid van de installatie.

Waarom een Scope 12 inspectie?
Het aantal zonnestroominstallaties neemt snel toe, net als het aantal aanbieders. Helaas biedt niet iedere partij dezelfde kwaliteit. PV-installaties worden niet altijd goed aangeleverd en aangesloten en kunnen hierdoor brand veroorzaken. En zelfs wanneer deze wel goed zijn aangelegd is hier een risico op. Het is daarom belangrijk om de installatie te laten keuren na de oplevering en deze keuring elke 5 jaar te herhalen. Zo weet u zeker dat uw installatie aan de eisen voldoet, in goede conditie blijft én zorgt u voor een optimale veiligheid.

Wat houdt de Scope 12 inspectie in?
VDB Keuring is een onafhankelijke inspecteur uit de regio Friesland en kan de Scope 12 keuring voor u uitvoeren. Tijdens deze inspectie controleren we of de installatie juist werkt en voeren we metingen, beproevingen en controles uit. De volgende punten komen aan bod:
  • De veiligheid van de PV-installatie
  • De actuele staat van alle onderdelen van de installatie
  • De duurzaamheid van de materialen
  • De betrouwbaarheid van de installatie
  • Visuele inspectie van de zonnepanelen op schade en fabricagefouten
  • Controle op de benodigde documentatie

Scope 12 inspectie door VDB
U kunt bij VDB terecht voor zowel de eerste bijzondere inspectie (EBI) na oplevering van de zonnestroominstallatie als de periodieke inspecties (PI) die hierop volgen. Na de keuring ontvangt u een uitgebreide rapportage met – bij een goed resultaat - het certificaat. Naast de Scope 12 inspectie kunnen we uw PV-installatie ook keuren met behulp van de NEN-EN-IEC 62446 inspectie.

Wilt u meer weten over de keuring van zonnepanelen? Neem contact met ons op.