Herstelprocudure Scios

Gewijzigde procedure afmelden Scios Scope 10 en Scope 12


De procedure voor het afmelden van de Scope 10 en Scope 12 inspectie bij Scios is gewijzigd. Hierbij brengen we u op de hoogte van de veranderingen.

Herstelverklaring niet meer voldoende

Wanneer er tijdens de inspectie gebreken en/of andere constateringen bij uw elektrische installatie zijn vastgesteld, leverde u voorheen een herstelverklaring in, waarmee de inspectie was afgerond. Volgens de gewijzigde procedure is dit niet meer voldoende.

Nieuwe werkwijze

In het geval van tijdens de inspectie vastgestelde gebreken en/of andere constatering doorloopt u voortaan de volgende stappen:
  1. Wij melden de betreffende elektrische installaties af in het Scios-portaal met de status ‘met constateringen’.
  2. Als opdrachtgever laat u de gebreken en/of constateringen verhelpen.
  3. Vervolgens vindt er een herbeoordeling of -inspectie plaats. Dit kan, afhankelijk van het type installatie en het aantal constateringen, op twee manieren:
    1. Onze inspecteur voert op locatie een herinspectie uit.
    2. Onze inspecteur beoordeelt de door u aangeleverde bewijslast (foto’s en/of documentatie). U dient documentatie en/of foto’s van elk gebrek te maken. Hieruit moet blijken dat gebreken op de juiste manier zijn hersteld. Wanneer er metingen verricht moeten worden komt onze inspecteur langs om deze uit te voeren.
  4. Wanneer de gebreken en/of constateringen zijn verholpen, melden wij de installaties ‘zonder constateringen’ af in het Scios-portaal.

Bijkomende kosten

Aan het uitvoeren van een herbeoordeling of -inspectie zijn kosten verbonden. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Heeft u vragen over de gewijzigde procedure of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.