SCOPE 10 inspectie


Om de risico’s van het werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen zo klein mogelijk te houden, Is een Scope 10 keuring essentieel. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen, aldus artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet. Met een Nen 3140 en Scope 10 keuring toont u aan dat u uw wettelijke zorgplicht nakomt. Hiermee voldoet u bovendien aan de eisen van veel verzekeringen en voorkomt u dat er niet of maar deels wordt uitgekeerd wanneer er iets mis is.

Scope 8 en Scope 10 keuring via VDB
VDB is specialist in keuringen van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen uit Friesland en voert de Scope 10 en Scope 12 keuring graag voor u uit. Dit doen we aan de hand van een inspectieplan, dat we punt voor punt controleren. De keuring bestaat uit een thermografisch onderzoek en diverse metingen. Na de keuring ontvangt u een uitgebreide rapportage, een beheersplan en het certificaat. Is uw installatie afgekeurd? Dan ontvangt u een herstelverklaring, waarmee uw installateur direct aan de slag kan. Nadat uw installateur de herstelverklaring heeft getekend, ontvangt u alsnog het certificaat. We hoeven hiervoor niet nogmaals terug te komen. Indien gewenst kunnen we deze keuring combineren met de NEN 62446 keuring voor gelijkspanningsinstallaties voor zonnestroominstallaties.

Wilt u meer weten over de Scope 10 en Scope 12 keuring van elektrisch gereedschap en elektrische gebouwgebonden installaties? Neem contact met ons op.