SCOPE 10 inspectie

Om de risico’s van het werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen zo klein mogelijk te houden, is een Scope 10 keuring essentieel. De Scope 10 inspectie is gericht op de brandveiligheid van uw vaste elektrische installaties. U voldoet hiermee aan de eisen van veel verzekeringen en voorkomt dat er niet of maar deels wordt uitgekeerd wanneer er iets gebeurt. Er ontstaan namelijk nog steeds regelmatig branden door onveilige situaties in elektrische installaties of de daarop aangesloten apparatuur. Naast het feit dat de meeste verzekeraars eisen dat u een Scope 10 inspectie laat uitvoeren, heeft u als werkgever ook een wettelijke zorgplicht voor medewerkers en bezoekers. Met het uitvoeren van de Scope 10 keuring komt u deze na.

Scope 8 en Scope 10 keuring via VDB
VDB is een specialist in keuringen van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen uit Friesland en voert de Scope 10 keuring graag voor u uit. Dit doen we aan de hand van een inspectieplan, dat we punt voor punt controleren. De keuring bestaat uit een thermografisch onderzoek en diverse metingen. Na de keuring ontvangt u een uitgebreide rapportage, een beheersplan en – in geval van een goedgekeurde installatie - het certificaat. Het keuringsrapport delen we met uw verzekering.


Scope 10 inspectie combineren met Scope 8 of andere keuringen
De Scope 10 inspectie lijkt veel op de Scope 8 inspectie. Het verschil is dat Scope 10 gaat over de brandveiligheid van een installatie en Scope 8 over de arbeidsveiligheid hiervan. Het is mogelijk om deze twee keuringen te combineren. Ook kunnen we de keuring indien gewenst combineren met de NEN 62446 keuring voor gelijkspanningsinstallaties voor zonnestroominstallaties.

Wilt u meer weten over de Scope 10 keuring van elektrische gebouwgebonden installaties? Neem contact met ons op.