PV INSTALLATIE NEN-EN-IEC 62446

Laat u wel eens een NEN-EN-IEC 62446:2016 inspectie van uw PV-installatie uitvoeren? Door te voldoen aan de normen en richtlijnen voor zonnepanelen, zorgt u ervoor dat uw installatie optimaal en veilig werkt én blijft werken. Als onafhankelijk expert in inspecties van zonnepanelen, oftewel PV-installaties, weten we bij VDB precies waar wij op moeten letten - zowel bij de opleveringsinspectie als bij periodieke keuringen. We controleren uw installatie volgens de NEN 1010, de NTA 8013 en de NEN-EN-IEC 62446:2016.

 

NEN 1010, NTA 8013 en NEN-EN-IEC 62446:2016

Een inspectie van uw zonnepanelen of PV-installatie bestaat uit drie onderdelen:

  1. We controleren volgens de NEN 1010 of uw installatie voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
  2. We volgen de NTA 8013 procedure voor het inspecteren van PV-systemen.
  3. Deze testen en inspecteren we vervolgens volgens de NEN-EN-IEC 62446:2016.
Inspectie zonnepanelen: hierop letten we
Door middel van een inspectie van uw zonnepanelen controleren we de veiligheid en betrouwbaarheid van uw installatie, de duurzaamheid van gebruikte materialen en de efficiëntie en opbrengst. Een inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Visuele controle van de tekeningen en documenten
  • Elektrische metingen
  • Zonnestralingmeting
  • Controle van de optimale positie en hellingshoek van de PV-panelen
  • Eventueel: thermografisch onderzoek
Thermografisch onderzoek
Om u ervan te verzekeren dat uw zonnepanelen het maximale rendement opleveren, is thermografisch onderzoek een handig hulpmiddel. Hiermee maken wij defecte cellen en slechte verbindingen in het systeem zichtbaar, zonder de installatie uit te schakelen. We vergelijken de temperaturen met de specificaties van de componenten van de leverancier. Zo kunnen we afwijkingen die wijzen op veroudering of defecten snel signaleren en eventuele fabrieksfouten opsporen.

NEN-EN-IEC 62446 inspectie zonnepanelen door VDB

Graag voeren wij een onafhankelijke inspectie van uw PV-installatie uit. Wij werken hierbij met een inspectieplan dat we punt voor punt nalopen. Na de keuring ontvangt u een uitgebreide rapportage en het certificaat. Is uw installatie afgekeurd? Dan ontvangt u een herstelverklaring, waarmee uw installateur direct aan de slag kan. Nadat uw installateur de herstelverklaring heeft getekend, ontvangt u alsnog het certificaat. VDB is gevestigd in Friesland, maar werkzaam in heel Nederland.

Wilt u meer weten over de keuring van zonnepanelen? Neem contact met ons op.