PALLETSTELLING

Wij keuren palletstellingen volgens de volgende normen.

  • NEN-EN 15620: Stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingen – Toleranties, vervormingen en vrije ruimten. Deze norm geeft aan met welke afwijkingen de ontwerper rekening moet houden bij het ontwerpen van palletstellingen. Deze afwijkingen komen in de praktijk voor en kunnen grote invloed hebben op de gebruikseigenschappen. Als bijvoorbeeld de vloer niet vlak is, kan de stelling scheef staan. De norm legt hiervoor grenswaarden vast.
  • NEN-EN 15629: Stalen opslagsystemen – Specificaties van opslagapparatuur.  Deze norm geeft aan welke gegevens de gebruiker aan de ontwerper moet verstrekken om tot een goed en veilig ontwerp te komen.
  • NEN-EN 15635: Stapen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur. Deze norm geeft aanwijzingen voor het gebruik, met als doel risico’s te minimaliseren. De norm behandelt ook het installeren en inspecteren van opslagsystemen.