NEN 2484 KEURINGEN

Maakt u binnen uw bedrijf gebruik van klimmateriaal, dan moet dit jaarlijks geïnspecteerd worden door middel van een NEN 2484 keuring. Zo zorgt u niet alleen voor veilige arbeidsomstandigheden voor u en uw medewerkers, maar voldoet u ook aan de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in de Arbowet. 

Daarom een NEN 2484 keuring van klimmateriaal
Klimmateriaal, oftewel ladders en trappen, moet voldoen aan het wettelijk besluit Draagbaar klimmateriaal. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de norm NEN 2428. De NEN 2484 keuring is van groot belang bij aansprakelijkheidsstelling. Ook toont u hiermee aan dat u beschikt over goed klimmateriaal dat economisch en veilig inzetbaar is.

Hoe ziet een NEN 2484 keuring eruit?
Een ladder- en trappeninspectie wordt in principe ieder jaar uitgevoerd. Zo kunt u als eigenaar indien nodig aantonen dat u uw draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren. Tijdens de NEN 2484 keuring controleren we zowel het volledige product als de verschillende onderdelen, zoals de bomen, sporten en bevestigingsmaterialen, op zaken als vervorming als slijtage. We letten onder meer op:

  • Het functioneren
  • De rechtheid
  • De compleetheid
  • De opschriften
  • De uitschuifbegrenzing
De belasting van klimmateriaal wordt niet getest, aangezien deze test over het algemeen destructief is.


Klimmateriaal laten keuren door VDB
VDB neemt de keuring van klimmateriaal volgens de NEN 2484 graag voor u uit handen. Wij zijn een onafhankelijke en vakkundige inspecteur uit Friesland die keurt volgens een inspectieplan. Na afloop van de keuring ontvangt u een uitgebreide rapportage en – bij een goed resultaat – het certificaat.

Wilt u meer weten over de keuring van klimmateriaal volgens de NEN 2484 norm? Neem contact met ons op