NEN 2484 KEURINGEN

De NEN 2484 eist een jaarlijkse inspectie van ladders en trappen. Draagbare klimmaterialen moeten geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage. Ook watklimmaterialen betreft stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ladders en trappen moeten voldoen aan het wettelijk besluit "Draagbaar klimmateriaal". De normen hiervoor zijn vastgelegd in de norm NEN 2428. In hoofdstuk 10.4.2 over inspectie staat vermeld dat "Draagbaar klimmateriaal" geregeld moet worden geïnspecteerd op zaken als vervorming en slijtage. Een duidelijke en wettelijke verplichting dus, waarvan alleen de periode die tussen de inspecties dient te liggen niet is benoemd.

Algemeen wordt een ladder- en trappeninspectie ieder jaar gedaan om zodoende de eigenaar/gebruiker in staat te stellen aan te tonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren. Dit geldt niet voor het testen van de belasting, aangezien deze test over het algemeen destructief is. Alles is van groot belang bij aansprakelijkheidsstelling. Ook toont de eigenaar/gebruiker hiermee aan te beschikken over goed klimmateriaal dat economisch en veilig inzetbaar is.