KEURING VASTE INSTALLATIE NEN 3140 & NEN 1010

Nieuwe installaties


Elektrische installaties in woningen en bedrijfspanden dienen te voldoen aan de norm NEN 1010. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties als wanneer een installatie uitgebreid wordt. Een installatie mag pas overgedragen worden aan de opdrachtgever wanneer is vastgesteld en gerapporteerd dat aan de NEN 1010 is voldaan.
De opleveringsinspectie vindt plaats volgens deel 6 van de NEN 1010.

 

Gebruiksfase van de installaties


Als de elektrische installatie eenmaal in gebruik wordt genomen door een werkgever dan dient deze de installatie in goede staat te houden en wel zodanig, dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet in geding komt. Door middel van een periodieke inspectie kan een werkgever dit aantonen.
De norm voor het beheren van elektrische installaties is de NEN 3140. Hierin zijn de visuele inspectie en de metingen opgenomen.
Naast de Arbowet wordt een periodieke inspectie ook vaak geëist in de voorwaarden van een brandverzekering. Is de inspectie niet aantoonbaar? Dan wordt de schade vaak maar ten dele of soms zelfs niet uitgekeerd.

 

Periodieke inspectie volgens NEN 1010 en NEN 3140


De inspectie, of dit nu een opleveringsinspectie is, of een periodieke inspectie bestaat uit een visuele component en uit metingen en beproevingen. Visueel worden onder andere de volgende zaken gecontroleerd:
 

Visuele controle NEN 1010 en NEN 3140

 
 • Zijn de installatietekeningen, schema’s aanwezig en up-to-date.
 • Zijn alle installatiedelen duidelijk herkenbaar.
 • Vormen aanwezige beschadigingen geen gevaar.
 • Is het schakelmaterieel in overeenstemming met de normen.
 • Is de ruimte rondom schakelkasten goed bereikbaar en vrij van obstakels.
 • Zijn de verbindingen van de aardleidingen in orde.
 • Zijn de beveiligingstoestellen aanwezig en juist ingesteld.
 • Zijn de veiligheidsketens in orde.
 

Metingen NEN 1010 en NEN 3140

 
 • Weerstand van de beschermingsleidingen.
 • Circuitimpedantie van de stroomketen.
 • Aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode.
 • Isolatieweerstand van de installatie.
 • Scheiding van stroomketens.
 • Aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekschakelaars.
 • Werking van de overstroombeveiliging.
 • Werking van de beveiliging tegen thermische overbelasting.
 • Deugdelijkheid van verbindingen.
 • Werking van veiligheidsketens.
 
Bron: Ingenium