Brandblusser NEN 2559

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt binnen bedrijven. Daarbij horen ook goed werkende brandblussers. Door deze volgens de NEN 2559 te laten keuren, weet u dat uw brandblussers werken én van goede kwaliteit blijven. VDB voert deze keuring graag voor u uit.

Verplicht onderhoud blusmiddelen volgens NEN 2559
Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. Zowel in de Arbowet als de Wet Milieubeheer wordt gesteld dat uw brandblussers moeten voldoen aan de richtlijnen uit de onderhoudsnorm NEN 2559. Ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten eisen periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm. Wanneer u niet voldoet aan deze norm kan dit niet alleen leiden tot onveilige situaties, maar ook tot hoge boetes of zelfs de sluiting van uw bedrijf.

Hoe ziet de keuring brandblussers eruit?
De keuring van brandblussers bestaat uit zowel een visuele keuring als een meting. Tijdens de visuele keuring bekijken we of er geen sprake is van corrosie van de brandblusser en slang. Daarnaast controleren we de druk en inhoud van de brandblusser. Indien nodig en gewenst kunnen we deze direct bijvullen, met een hogere druk als resultaat.

Keuring brandblussers door VDB
VDB is een onafhankelijk inspecteur uit Friesland. Wij nemen het onderhoud en de inspectie van uw brandblussers en andere blusmiddelen volgens de NEN 2559 graag voor onze rekening. Wij keuren aan de hand van een inspectieplan, wat we punt voor punt nalopen. Na de keuring ontvangt u een rapportage en het certificaat. Voldoet uw brandblusser niet aan de eisen of is deze toe aan vervanging? Dan kunnen we dit direct voor u regelen. Zo beschikt u meteen weer over veilige en werkende blusmiddelen.

Wilt u meer weten over de keuring van zonnepanelen? Neem contact met ons op.