SCOPE 8 & 10 KEURING

Waarom inspecties conform Scope 8/10?

Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico’s op. De werkgever is volgens artikel 3 van Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrotechnische installaties. De periodieke inspectie conform SCOPE 8 is de geldende  richtlijn voor los elektrische gereedschap, SCOPE 10 is de geleden richtlijn voor de vaste, gebouw gebonden installatie. Beide zijn een geaccepteerde manier om er voor zorgen dat een werkgever voor elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen zijn wettelijke zorgplicht nakomt. Ook veel verzekeraars clausuleren keuringen conform SCOPE 8/10.

Wij verzorgen voor u de volledige keuring van beide normen , door middel van een beheersplan, thermografisch onderzoek en metingen. U ontvangt na de keuring een volledig rapport met daarin de aandachtspunten.

Ook een keuring conform NEN 62446, gelijkspanningsinstallaties voor zonnestroominstallaties, kan indien gewenst, uitgevoerd worden.


Ook zullen wij ons ook gaan richten op de aangekondigde SCIOS Scope 12