BRANDBLUSSERS NEN 2559

Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. De nieuwe onderhoudsnorm NEN 2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud. Onderhoud volgens NEN 2559 wordt geƫist door de Arbo-wet en de Wet Milieubeheer. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm. Als u het onderhoud van uw blusmiddelen in handen geeft van nenkeuring.nl, kunt u rekenen op vakkundige controle van uw blusapparatuur.